Počítačové siete

Máte viacero počítačov a potrebujete ich medzi sebou prepojiť? Chcete mať zo všetkých zariadení prístup k rovnakým dátam, či tlačiarňam alebo do internetu?

  • Zanalyzujeme vaše požiadavky a kritéria na sieť
  • Navrhneme najvhodnejšie riešenie aktívnych a pasívnych prvkov
  • Zabezpečíme implementáciu návrhu